ul. Solidarności 9, 39-120 Sędziszów Młp.

Przemysłowe posadzki żywiczne

Propozycję ekonomiczną i konkurencyjną w stosunku do alternatywnych rozwiązań stanowią posadzki żywiczne. Dają możliwość bardzo szybkiej realizacji inwestycji, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych powierzchni. Stwarzają praktycznie nieograniczone możliwości wyboru różnorodnych rozwiązań, tak w aspekcie kolorystyki, wielkości wzornictwa, jak i struktury powierzchni.

Podstawowe zalety

Podłoga z żywicy jest rozwiązaniem uniwersalnym i z powodzeniem może być stosowana w każdym obiekcie przemysłowym. Systemy posadzek żywicznych charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Zazwyczaj stanowią zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów, zasad, olejów czy smarów. Wyróżniają się także odpornością nawet na bardzo duże natężenie ruchu, które szczególnie może mieć miejsce w magazynach czy halach produkcyjnych.

Inne korzyści użytkowania

Oprócz bardzo dobrej wytrzymałości, która jest podstawową zaletą przemysłowych podłóg z żywicy, do istotnych atutów należy bardzo łatwa możliwość czyszczenia wszelkich zanieczyszczeń. Ta prostota w zakresie higieny powierzchni wynika z braku łączeń, na których w dodatkowym zakresie mogą zbierać się drobnoustroje. Takich efektów można uniknąć korzystając właśnie z posadzek przemysłowych.

Korzystając z podłóg z żywicy poliuretanowej czy epoksydowej można też uzyskać bardzo dobry efekt estetyczny. Takim rezultatem jest chociażby stworzenie wysokiego połysku czy trójwymiarowego efektu, które oprócz różnych kolorów wpływają na atrakcyjność wizualną podłóg przemysłowych.

Najważniejsze rodzaje posadzek z żywicy

Wśród podstawowych propozycji podłóg wykonanych z żywicy można wymienić dwie najważniejsze opcje: epoksydowe oraz poliuretanowe. Różnią się one przede wszystkim zakresem wytrzymałości mechanicznej, a także chemicznej i odporności na skrajne warunki. W przypadku drugiej z wymienionych możliwości mamy do czynienia również z większą elastycznością powierzchni, dzięki czemu sprawdzają się one w różnych zastosowaniach.

Skład posadzek przemysłowych

W przypadku podłóg epoksydowych najważniejszym produktem jest żywica epoksydowa, do której dodawanymi składnikami mogą być chociażby piasek kwarcowy, a także utwardzacze aminowe. Biorąc pod uwagę podłogi poliuretanowe najistotniejszym elementem jest z kolei żywica poliuretanowa, do której dodawane są takie składniki, jak chociażby wypełniacze, środki modyfikujące czy pigmenty, aby uzyskać ostateczny kształt.

Zasady dotyczące właściwego podłoża

Jednym z warunków uzyskania zakładanych korzyści z położenia posadzki przemysłowej z żywicy jest staranne przygotowanie podłoża. W tym celu konieczne jest zastosowanie odpowiedniej klasy betonu, a także mieszkanki charakteryzującej dobrymi parametrami w zakresie wytrzymałości na rozciąganie.

Nie bez znaczenia jest również minimalna jego temperatura (która przeważnie nie powinna przekroczyć 8 stopni Celsjusza), a także maksymalna wartość w zakresie wilgotności podłoża, która wynosić może 4-5 %. Ważne jest także oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń, a także uzyskanie równej nawierzchni. Wszystkie te elementy sprawią, że położona posadzka przemysłowa będzie solidna i skutecznie spełniać swoją rolę.

Przemysł
spożywczy

Dla firm działających w tej branży, oferujemy położenie nowych posadzek bądź modernizację istniejących zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Unii Europejskiej. Nasze podłogi spełniają wymagania HACCAP. Najpopularniejsze rozwiązania stosowane w tej branży to produkty Ucrete firmy BASF – najwyższej trwałości przemysłowe posadzki żywiczne.
Sekretem skuteczności tych elementów opartych na żywicy poliuretanowej jest uzyskanie bardzo dobrej wytrzymałości chemicznej, a także mechanicznej. Kluczową zaletą wpływającą na efektywność technologii jest także odporność na zróżnicowane temperatury, które to razem składają się na podstawową charakterystykę posadzek przemysłowych Ucrete.
Ucrete - trwałe posadzki żywiczne odporne na uderzenia
Podłogi z żywicy muszą być przygotowane na zróżnicowane rodzaje nacisku występującego w przemyśle spożywczym. Do takich sytuacji należy chociażby upuszczenie haków rzeźnickich w zakładach wytwarzających mięso czy wielu innych narzędzi wykorzystywanych w trakcie produkcji żywności. Jej odporność wpływa na redukcję uszkodzeń i mniejszą liczbę powstających pęknięć, w których mogłyby się rozwijać szkodliwe dla przemysłu spożywczego drobnoustroje. Dzięki temu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i długiego okresu eksploatacji.
W wielu sektorach przemysłu stosuje się agresywne substancje chemiczne, które działają na wiele materiałów stosowanych do wykonania podłóg z żywicy i powodują ich erozję. W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywnością taki skutek mogą wywołać produkty zwierzęce czy roślinne, będące jednocześnie kwasami organicznymi. Do czynności czyszczących wykorzystane są liczne środki zasadowe, a także kwasy nieorganiczne czy nadtlenki.
Konieczne jest zastosowanie w takim przypadku posadzek chloroodpornych. System podłóg żywicznych Ucrete został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu odporności na substancje chemiczne i jest powszechnie stosowany w przemyśle chemicznym, systemach drenażowych i zbiornikach w celu zapewnienia hermetyzacji i ochrony środowiska.
Posadzki przemysłowe wytrzymałe termicznie
Szok termiczny może powodować uszkodzenia wielu rodzajów pokryć podłogowych w wyniku ich rozmiękania i erozji lub rozwarstwienia. Występuje on w przypadku raptownej zmiany temperatury. Jego występowanie można zlokalizować z reguły w miejscu wycieku gorącej cieczy, w tym chociażby gotowania warzyw czy pod liniami smażalniczymi. Na takie sytuacje przygotowane są posadzki żywiczne Ucrete, które świetnie nadają się do kontaktu z gorącą wodą. Wytrzymują one często oddziaływanie czynników w zakresie temperatury od –40 do +130 stopni Celsjusza.

Opis i właściwości posadzki UCRETE dostępne na stronie:  https://www.master-builders-solutions.basf.pl

Przemysł
elektroniczny

Podczas przemieszczania się osób i materiałów po powłokach z tworzyw sztucznych, na powierzchni mogą zbierać się ładunki elektrostatyczne. W trakcie wyładowania, przeskok iskry może spowodować uszkodzenie urządzenia elektronicznego lub eksplozję. Zadaniem posadzek żywicznych stosowanych w tym przemyśle jest skuteczne odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do uziemienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Możliwe sposoby wykorzystania
Posadzki żywiczne znajdują zastosowanie w produkcji o średnim lub dużym obciążeniu, gdzie wymagana jest gładka i antystatyczna powierzchnia w pomieszczeniach produkcyjnych typu „clean room”, również w branży farmaceutycznej i technologii kosmicznych. Bardzo ważną rolę pełnią takie posadzki przemysłowe w serwerowniach, w których minimalizowany jest ich wpływ na działanie pracujących urządzeń. Często można również spotkać podłogi żywiczne w laboratoriach, w których każdy detal wyposażenia ma kolosalne znaczenie dla przebiegu badań oraz ich bezpieczeństwa.
Branża zmieniających się rozwiązań
Trzeba także zaznaczyć, że jest to sektor gospodarki, który bardzo szybko się rozwija, co można zauważyć na przykładzie elektroniki użytkowej, wykorzystywanej przez miliony osób na całym świecie. Są to smartfony czy laptopy, coraz popularniejsze na rynku tablety, które do niedawna były dostępne dla nielicznych, ale też zaawansowane elementy nowoczesnych maszyn. Taki też postęp można zauważyć w innych dziedzinach przemysłu elektronicznego, dotyczącego chociażby sprzętu AGD czy wielu innych maszyn.
Dodatkowe możliwości podłóg z żywicy
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku rozwiązania posadzkowe, jakie dostarczają powłoki żywiczne, pomagają uskutecznić produkcje nawet w najbardziej wymagających strefach typu „clean room”, gdzie potrzebna jest chemoodporna, niepyląca posadzka, gwarantująca najwyższa sterylność. Warto zaznaczyć, że zastosowanie podłóg żywicznych o właściwościach antyelektrostatycznych są nie tylko rozwiązaniem zabezpieczającym urządzenia przed uszkodzeniem. To także bezpieczeństwo zdrowotne dla osób przebywających wewnątrz tych pomieszczeń.
Te podłogi są one również łatwe w czyszczeniu, nie przyciągają kurzu, dlatego też można w nim pracować bez obaw o nadmiar zbierających się drobnoustrojów, wpływających na jakość wykonywanej pracy. Jest to istotne szczególnie w przypadku laboratoriów czy pomieszczeń branży farmaceutycznej, ale też innych sprzętów, których działanie mogłoby zostać zakłócone.

Przemysł
chemiczny

Podczas kontaktu z chemikaliami elementy budynków ulegają zniszczeniu. Chemoodporne zabezpieczenie, w tej sytuacji, jest niezbędne. Często wymagana jest również antypoślizgowość oraz szczelność w przypadku pęknięcia, jak również odporność na agresywne związki chemiczne stosowane do odkażania posadzki, które zapewniają: laminaty poliestrowe, powłoki epoksydowe, winyloestrowe, żywice syntetyczne, a także powłoki do zbiorników, osadników o unikatowych właściwościach fizykochemicznych.
Zastosowanie podłóg żywicznych w przemyśle chemicznym
Ze względu na dość powszechne używanie chemikaliów w licznych rodzajach obiektach do czyszczenia powierzchni oraz innych zadań, można je wykorzystywać w wielu typach lokalizacji. Wykonujemy szczelne i wytrzymałe powłoki chemoodporne w:

  • magazynach,
  • zbiornikach na wodę pitną
  • oczyszczalniach ścieków
  • galwanizerniach,
  • rozlewniach chemikaliów,
  • pomieszczeniach gospodarczych,
  • strefach technicznych,
  • tacach awaryjnych.

Najważniejsze zalety chemoodpornych posadzek żywicznych
Wykorzystywanie podłóg z żywicy wpływa na estetykę powierzchni, choć nie jest najistotniejszy w przypadku tej branży aspekt ich wykorzystania. Ważniejsze jest osiągnięcie bardzo dobrej trwałości na działanie zróżnicowanych, również bardzo agresywnych w swoim działaniu związków, która jest efektem wytrzymałości mechanicznej. Dzięki temu można również wzmocnić bezpieczeństwo korzystania z tych pomieszczeń, w tym również korzystnie wpłynąć na zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.
Inną zaletą takich posadzek jest także wytrzymałość termiczna, która również stanowi istotny czynnik w przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi. Podłogi żywiczne muszą być odporne na zróżnicowane temperatury, w tym zarówno bardzo wysoki oraz niski ich zakres, który mógłby wpływać negatywnie na ich wytrzymałość w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia.
Stosowane materiały
Spośród wykorzystywanych opcji do zastosowania w obiektach wykorzystywanych w ramach przemysłu chemicznego posadzki żywiczne charakteryzują się szczególnymi właściwościami w zakresie chemoodporności i trwałości termicznej. Najlepsze właściwości w tym względzie mogą zaproponować z kolei podłogi oparte na wykorzystaniu żywicy winyloestrowej.

Przemysł
mechaniczny

garaże podziemne - Systemy epoksydowe  

Przy zastosowaniu epoksydów pomieszczenia przemysłowe (hale, magazyny, warsztaty, garaże, laboratoria) mogą w ciągu kilku dni uzyskać estetyczną, odporną i łatwą w utrzymaniu czystości podłogę. Nasze posadzki świetnie sprawdzają się jako podłoże wytrzymałe na bardzo duże obciążenia. Ich odporność mechaniczna i chemiczna jest znacznie większa niż betonu czy mineralnych wylewek samopoziomujących. Posadzki żywiczne charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, termiczną, a także chemiczną.
Pozostałe zalety posadzek żywicznych do przemysłu mechanicznego
Staramy się dostosować technologię do wymagań każdego zakładu w ramach tego sektora gospodarki, dzięki czemu zastosowana podłoga z żywicy będzie mogła w pełni spełniać swoją rolę. Do innych korzyści z ich wykorzystania zaliczyć można również wodoszczelność, a jednocześnie zabezpieczenie przed wpływem wilgoci. W ten sposób beton będący pod podłogą nie ulegnie destrukcji na skutek niszczącego procesu korozji. Są one również bezpieczne w użytkowaniu, co jest efektem antypoślizgowym właściwościom. Jedną z kluczowych zalet jest także odporność na ścieranie.
Posadzki żywiczne do garaży podziemnych
Podłogi z wykorzystaniem żywicy epoksydowej są świetną opcją stosowaną w przypadku infrastruktury garaży podziemnych. Są to elementy bardzo estetyczne, które będą dostosowane do galerii handlowych czy nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Komfortową opcją w kontekście użytkowania jest również możliwość pochłaniania hałasów przez taką nawierzchnię, co będzie wygodą szczególnie dla osób mieszkających w obiektach czy pracujących w nich.
Inne możliwości
Wykorzystanie przemysłowe posadzek żywicznych nie ogranicza się tylko do tworzenia powierzchni w dopiero powstających halach czy magazynach w ramach branży mechanicznej. Z ich użyciem możliwe jest również wykonanie renowacji, czyli usunięcie starej powłoki i stworzenie nowej, bardziej wytrzymałej i estetycznej, która będzie w większym stopniu odporna na liczne czynniki środowiskowe.

Czytaj także...