ul. Solidarności 9, 39-120 Sędziszów Młp.

Przemysł chemiczny

Podczas kontaktu z chemikaliami elementy budynków ulegają zniszczeniu. Chemoodporne zabezpieczenie, w tej sytuacji, jest niezbędne. Często wymagana jest również antypoślizgowość oraz szczelność w przypadku pęknięcia, jak również odporność na agresywne związki chemiczne stosowane do odkażania posadzki, które zapewniają: laminaty poliestrowe, powłoki epoksydowe, winyloestrowe, żywice syntetyczne, a także powłoki do zbiorników, osadników o unikatowych właściwościach fizykochemicznych.

Zastosowanie podłóg żywicznych w przemyśle chemicznym

Ze względu na dość powszechne używanie chemikaliów w licznych rodzajach obiektach do czyszczenia powierzchni oraz innych zadań, można je wykorzystywać w wielu typach lokalizacji. Wykonujemy szczelne i wytrzymałe powłoki chemoodporne w:

  • magazynach,
  • zbiornikach na wodę pitną
  • oczyszczalniach ścieków
  • galwanizerniach,
  • rozlewniach chemikaliów,
  • pomieszczeniach gospodarczych,
  • strefach technicznych,
  • tacach awaryjnych.

Najważniejsze zalety chemoodpornych posadzek żywicznych

Wykorzystywanie podłóg z żywicy wpływa na estetykę powierzchni, choć nie jest najistotniejszy w przypadku tej branży aspekt ich wykorzystania. Ważniejsze jest osiągnięcie bardzo dobrej trwałości na działanie zróżnicowanych, również bardzo agresywnych w swoim działaniu związków, która jest efektem wytrzymałości mechanicznej. Dzięki temu można również wzmocnić bezpieczeństwo korzystania z tych pomieszczeń, w tym również korzystnie wpłynąć na zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Inną zaletą takich posadzek jest także wytrzymałość termiczna, która również stanowi istotny czynnik w przypadku kontaktu z substancjami chemicznymi. Podłogi żywiczne muszą być odporne na zróżnicowane temperatury, w tym zarówno bardzo wysoki oraz niski ich zakres, który mógłby wpływać negatywnie na ich wytrzymałość w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia.

Stosowane materiały

Spośród wykorzystywanych opcji do zastosowania w obiektach wykorzystywanych w ramach przemysłu chemicznego posadzki żywiczne charakteryzują się szczególnymi właściwościami w zakresie chemoodporności i trwałości termicznej. Najlepsze właściwości w tym względzie mogą zaproponować z kolei podłogi oparte na wykorzystaniu żywicy winyloestrowej.