ul. Solidarności 9, 39-120 Sędziszów Młp.

Przemysł spożywczy

Dla firm działających w tej branży, oferujemy położenie nowych posadzek bądź modernizację istniejących zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Unii Europejskiej. Nasze podłogi spełniają wymagania HACCAP. Najpopularniejsze rozwiązania stosowane w tej branży to produkty Ucrete firmy BASF – najwyższej trwałości przemysłowe posadzki żywiczne. Sekretem skuteczności tych elementów opartych na żywicy poliuretanowej jest uzyskanie bardzo dobrej wytrzymałości chemicznej, a także mechanicznej. Kluczową zaletą wpływającą na efektywność technologii jest także odporność na zróżnicowane temperatury, które to razem składają się na podstawową charakterystykę posadzek przemysłowych Ucrete.

Ucrete - trwałe posadzki żywiczne odporne na uderzenia

Podłogi z żywicy muszą być przygotowane na zróżnicowane rodzaje nacisku występującego w przemyśle spożywczym. Do takich sytuacji należy chociażby upuszczenie haków rzeźnickich w zakładach wytwarzających mięso czy wielu innych narzędzi wykorzystywanych w trakcie produkcji żywności. Jej odporność wpływa na redukcję uszkodzeń i mniejszą liczbę powstających pęknięć, w których mogłyby się rozwijać szkodliwe dla przemysłu spożywczego drobnoustroje. Dzięki temu przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i długiego okresu eksploatacji. W wielu sektorach przemysłu stosuje się agresywne substancje chemiczne, które działają na wiele materiałów stosowanych do wykonania podłóg z żywicy i powodują ich erozję. W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywnością taki skutek mogą wywołać produkty zwierzęce czy roślinne, będące jednocześnie kwasami organicznymi. Do czynności czyszczących wykorzystane są liczne środki zasadowe, a także kwasy nieorganiczne czy nadtlenki. Konieczne jest zastosowanie w takim przypadku posadzek chloroodpornych. System podłóg żywicznych Ucrete został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu odporności na substancje chemiczne i jest powszechnie stosowany w przemyśle chemicznym, systemach drenażowych i zbiornikach w celu zapewnienia hermetyzacji i ochrony środowiska.

Posadzki przemysłowe wytrzymałe termicznie

Szok termiczny może powodować uszkodzenia wielu rodzajów pokryć podłogowych w wyniku ich rozmiękania i erozji lub rozwarstwienia. Występuje on w przypadku raptownej zmiany temperatury. Jego występowanie można zlokalizować z reguły w miejscu wycieku gorącej cieczy, w tym chociażby gotowania warzyw czy pod liniami smażalniczymi. Na takie sytuacje przygotowane są posadzki żywiczne Ucrete, które świetnie nadają się do kontaktu z gorącą wodą. Wytrzymują one często oddziaływanie czynników w zakresie temperatury od –40 do +130 stopni Celsjusza.