ul. Solidarności 9, 39-120 Sędziszów Młp.

     Disztung w Integracyjnym Przedszkolu w Górze Kalwarii

Informacje o projekcie:

    • Zastosowanie: Sale lekcyjne/ korytarze.
    • Lokalizacja Góra Kalwarii
    • Klient: Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii
    • Rok:2016r
    • Powierzchnia:800m2

Projekt ten realizowany był kilka lat temu. Z usług firmy Disztung skorzystało Samorządowe Przedszkole Integracyjne w Górze Kalwarii, miejscowości znajdującej się przy jednej z tras prowadzących do Warszawy. Specyfika obiektu oraz jego przeznaczenie wymagały zastosowania odpowiednio dobranego systemu. Zdecydowano się na posadzki na bazie poliuretanu wykazujące elastyczność oraz bardzo dobrze wygłuszające dzięki tej właściwości hałas uderzeniowy. Niezwykle ważne były również estetyka wykonania, możliwość dobrania odpowiadającej projektantom kolorystyki, a także bezproblemowość utrzymania wysokiego poziomu higieny.