ul. Solidarności 9, 39-120 Sędziszów Młp.

Kompleksowy remont posadzek garażu o powierzchni 2000 m2 - powłoki polimocznikowej

Informacje o projekcie:

    • Zastosowanie: garaż
    • Lokalizacja: KRAKÓW
    • Klient: SM. WIDOK
    • Powierzchnia: 2000 m2

W przypadku tej realizacji konieczne było zastosowanie systemu odpowiedniego do wymagających warunków wynikających z usytuowania garaży zewnętrznych - działania niekorzystnych czynników mechanicznych oraz atmosferycznych. Położone posadzki polimocznikowe charakteryzują się bardzo dobrą wytrzymałością na duże obciążenia. Powłoki tego typu nie mają tendencji do absorbowania cieczy i różnych substancji płynnych, dlatego z ich powierzchni w prosty sposób usunąć można pozostałości olejów napędowych i smarów. Prace polegające na kompleksowym remoncie nawierzchni przeprowadziliśmy w Krakowie, dla Spółdzielni Mieszkaniowej “Widok”.