ul. Solidarności 9, 39-120 Sędziszów Młp.

Wykonanie powłoki hydroizolacyjnej zbiornika żelbetowego

Informacje o projekcie:

    • Zastosowanie : Izolacja zbiornika
    • Lokalizacja : Mielec
    • Klient: PPUH AUTOPART Mielec
    • Rok: 2019

Realizacja wykonana dla PPUH AUTOPART Mielec. Przedsiębiorstwo zajmujące się przemysłową produkcją akumulatorów do różnego typu pojazdów oraz ciężkiego, specjalistycznego sprzętu, z siedzibą zlokalizowaną w pobliżu Rzeszowa, zgłosiło się do firmy Disztung w 2019 roku. Zlecone prace obejmowały wykonanie powłoki hydroizolacyjnej zbiornika żelbetowego stanowiącego część infrastruktury magazynowej. Efektem zastosowania powłoki żywicznej było uzyskanie pożądanej szczelności zbiornika. Wybrany system został dostosowany do kontaktu z cieczami, które przedsiębiorstwo produkujące akumulatory wykorzystuje w procesach technologicznych.